کالیبراتور ترمومتر TC-920 _ lutron

"کالیبراتور ترمومتر THERMOMETER CALIBRATOR Model : TC-920 کالیبراتور ترموکپل تیپ K ترمومتر تیپ K"
کالیبراتور ترمومتر   TC-920  _  lutron

"کالیبراتور ترمومتر
THERMOMETER CALIBRATOR
Model : TC-920
کالیبراتور ترموکپل تیپ K
ترمومتر تیپ K
مقادیر اندازه گیری :+1230°C °C/°F -199°C ̴
همراه با کیف حمل
ابعاد : 185×78×38 mm

"

115
24 تیر 1394 - 15:11 31 تیر 1394 - 12:14
15.jpg