ترمومتر لیزری561 _ fluke

"ترمومتر لیزری Model : 561"
ترمومتر لیزری561    _    fluke

"ترمومتر لیزری
Model : 561

قابلیت اندازه گیری :
دما :40⁰C~+550⁰C-
دقت اندازه گیری :0.1⁰C
نسبت فاصله به اندازه نقطه اندازه گیری :12:1
اندازه گیری مینیمم و ماکزیمم
قابلیت تنظیم ضریب ایمیشن برای مواد مختلف

"

112
20 تیر 1394 - 16:27
2.jpg