شرکت مهندسی پردازش تام کار

طراحی میکروکنترلر

طراحی میکروکنترلر

طراحی و ساخت مدارات الکترونیک با انواع میکروکنترلرها طراحی و ساخت انواع مدارات فرستنده و گیرنده طراحی و ساخت انواع سیستم‌های اتوماسیون صنعتی