نمایشگردما -TKDTH-80 NEW

نمایشگردما -TKDTH-80 NEW
نمایشگردما -TKDTH-80 NEW

نمایشگردما -TKDTH-80 NEW

 

دما سنسور داخلی: 50 ~ 10- درجه
دما سنسور بیرونی :70+ ~ 50 -
درجه خطا دما :1 ±
تغذیه : 1.5 ولت (باتری AAA)
اندازه: 25 * 63* 63 میلیمتر
سنسور داخلی و بیرونی
قیمت: 396000 ریال

بازدید از نمایشگرهای دیجیتال دما و رطوبت شرکت تام کار

178
5 خرداد 1394 - 11:26 5 خرداد 1394 - 11:26