پمپ کفکش 12 & 24

PMS/PMT 1 1/2- 2/1 V 120
پمپ کفکش 12 & 24

محصولی دیگر از شرکت پمپ مایه الکتروپمپ های 12 و24 ولت DC جهت جابجایی آب و بعضی از مایعات استفاده می شود.

713
28 مهر 1393 - 15:46