محصولات پمپ مایه

مخزن تغذیه

مخزن تغذیه پمپ از جنس پلی اتیلن در ظرفیت های 10 تا 100 لیتر جهت جابجایی موادشیمیایی و...

فلوتر سویچ

این وسیله جهت نصب در مخازن هوای زیرزمینی و غیره طراحی و ساخته شده است.

پمپ کفکش 12 & 24

محصولی دیگر از شرکت پمپ مایه PMS/PMT 1 1/2- 2/1 V 120