products

پمپ الکتریکی

پمپ الکتریکی

پمپ الکتریکی چیست؟

پمپ الکتریکی در واقع تلمبه الکتریکی می باشد که می تواند جریان مایعات را به بالا مثلا طبقات یک ساختمان یا پایین مثلا در مخازن آب با قدرت هدایت کند. از این دستگاه در موارد و اماکن مختلفی استفاده می گردد. مثلا در خودرو ها هم از پمپ استفاده می شود. این محصول در انواع پمپ های دینامیکی و پمپ های جابجایی مثبت ارائه می گردد و هر کدام به منظوری مورد استفاده قرار می گیرند و مزایا و معایب خود را دارند. روش کارکرد آن با استفاده از تبدیل انرژی الکتریسیته به انرژی مکانیکی می باشد.

انواع پمپ الکتریکی

پمپ الکتریکی در واقع یکی از زیر شاخه های قطعات و تجهیزات الکتریکی به حساب می آید. این محصول در انواع پمپ های دینامیکی و پمپ های جابجایی مثبت ارائه می گردد و هر کدام به منظوری مورد استفاده قرار می گیرند و مزایا و معایب خود را دارند.

بوستر پمپ، پمپ هواده، پمپ کفکش 12 & 24، پمپ بشکه ای و .... برخی از انواع پمپ الکتریکی می باشد که در زیر آمده اند.

z