شنت زیگلر ، مقاومت شنت ZIEGLER ، شنت جریان واگو ، شنت آمپرWAGO

راد الکتریک توزیع‏کننده محصولات شرکت ZIEGLER آلمان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع شنت جریان مستقیم ( DC ) اعلام می‎دارد.
شنت زیگلر ،  مقاومت شنت ZIEGLER  ،  شنت جریان واگو ، شنت آمپرWAGO

راد الکتریک توزیع‏کننده محصولات شرکت ZIEGLER آلمان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع شنت جریان مستقیم ( DC ) اعلام می‎دارد.

شنت جریان مستقیم (DC ) مارک زیگلر آلمان در مدل‎های :
1. شنت جریان مستقیم (DC )، 10 آمپر 75 میلی ولت مارک زیگلر آلمان.
2. شنت جریان مستقیم (DC )، 30 آمپر 75 میلی ولت مارک زیگلر آلمان.
3. شنت جریان مستقیم (DC )، 50 آمپر 75 میلی ولت مارک زیگلر آلمان.
4. شنت جریان مستقیم (DC )، 75 آمپر 75 میلی ولت مارک زیگلر آلمان.
5. شنت جریان مستقیم (DC )، 100 آمپر 75 میلی ولت مارک زیگلر آلمان.
6. شنت جریان مستقیم (DC )، 150 آمپر 75 میلی ولت مارک زیگلر آلمان.
7. شنت جریان مستقیم (DC )، 200 آمپر 75 میلی ولت مارک زیگلر آلمان.
8. شنت جریان مستقیم (DC )، 300 آمپر 75 میلی ولت مارک زیگلر آلمان.
9. شنت جریان مستقیم (DC )، 500 آمپر 75 میلی ولت مارک زیگلر آلمان.
10. شنت جریان مستقیم (DC )، 750 آمپر 75 میلی ولت مارک زیگلر آلمان.
11. شنت جریان مستقیم (DC )، 1000 آمپر 75 میلی ولت مارک زیگلر آلمان.
12. شنت جریان مستقیم (DC )، 1500 آمپر 75 میلی ولت مارک زیگلر آلمان.
13. شنت جریان مستقیم (DC )، 2000 آمپر 75 میلی ولت مارک زیگلر آلمان.

 

ترانسدیوسر هال افکت, ترانس دیوسر هال افکت, ترانسدیوسر جریان, ترانسدیوسر ولتاژ, ترانسدیوسر فرکانس, ترانسدیوسر وات, ترانسدیوسر وار, ترانسدیوسر کسینوس, سنسور هال افکت جریان, تغذیه سنسور هال افکت جریان, ترانسمیتر, ترنسدیوسر مولتی رنج, ترنسدیوسر دما, ترنسدیوسر ایزوله, ترنسدیوسر وات, ترنسدیوسر وار, ترنسدیوسر کسینوس, ترانس جریان, شنت, ایزولاتور, ایزولاتر, ایزلاتور, ایزلاتر, مقاومت شنت,

73
14 اردیبهشت 1395 - 16:47 2 آبان 1395 - 11:34