فلوتر الکترونیکی دو ولوم

فلوتر الکترونیکی دو ولوم


فلوتر الکترونیکی دو ولوم

پارامترهای عملکرد دستگاه :
1-تابع تنظیم عملکرد حساسیت دستگاه
2- تابع تاخیر در عملکرد قطع دستگاه
3 - تابع تاخیر در عملکرد وصل دستگاه


1189
27 تیر 1395 - 13:12 27 تیر 1395 - 13:12
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - فلوتر الکترونیکی دو ولوم