ترازوی الکترونیکی GM-300P _

"GM-300P ترازوی الکترونیکی"
ترازوی الکترونیکی   GM-300P   _

"GM-300P
ترازوی الکترونیکی
قابلیت اندازه گیری: 0.01گرم , g/oZ×300 g
امکان تنظیم توسط کاربر
1.5 VDC×6 با آدابتور 9 V:تغذیه
ابعاد کفه:mm120×120
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS232 و نرم افزار مربوطه"

97
24 تیر 1394 - 11:19
26.jpg