ترازوی الکترونیکی GM-5000 _ lutron

"GM-5000 ترازوی الکترونیکی"
ترازوی الکترونیکی  GM-5000   _   lutron

"GM-5000
ترازوی الکترونیکی
:قابلیت اندازه گیری
0.05 oZ×0.1 g, 176.00 oZ ×5000g
دقت اندازه گیری:1 گرم
1.5 VDC×6 با آدابتور 9 V:تغذیه
ابعاد دستگاه: mm50×185×240
ابعاد کفه:mm185×185
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS232 و نرم افزار مربوطه"

74
24 تیر 1394 - 11:34 31 تیر 1394 - 14:37
31.jpg