ترازوی الکترونیکی GM-1500P _ lutron

"GM-1500P ترازوی الکترونیکی"
ترازوی الکترونیکی   GM-1500P   _   lutron

"GM-1500P
ترازوی الکترونیکی
قابلیت اندازه گیری:0.05 g, g/oZ ×1500g
دقت بالا 0.005گرم
امکان کالیبره کردن توسط کاربر
1.5 VDC×6 با آدابتور 9 V:تغذیه
ابعاد کفه:mm120×120
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS232 و نرم افزار مربوطه"

88
24 تیر 1394 - 11:32
30.jpg