products

ولوم - پتانسیومتر

ولوم - پتانسیومتر

ولوم یا پتانسیومتر چیست؟

پتانسیومتر یک نوع از مقاومت متغیر به حساب می آید که همانند چرخادن ولوم تعبیه شده است و می توان مقدار مقاومت را توسط آن تغییر داد. این محصول متشکل از 3 پایه می باشد که 2 پایه از آن کنار هم می باشند و یکی از آنها که همان پایه متغیر است جدا می باشد و از آن برای کم کردن یا زیاد کردن پارامتر های نور، صوت، گرما، سرما، سرعت و غیره استفاده می شود.کاربرد بسیاری هم در وسایل خانگی و هم در صنایع و حمل و نقل دارد.

انواع  ولوم - پتانسیومتر

ولوم - پتانسیومتر از زیر دسته های  قطعات و تجهیزات الکتریکی  می باشد  و برای مصارف مختلف در انواع مختلفی مثل: پتاسیومتر کوچک،  پتاسیومتر های ولومی،  پتاسیومتر های دوبل، پتاسیومتر های 5 پایه ای ارائه می گردند .

 

z