187 39616 گزارش تخلف

بالاست الکترونیکی 70 وات متال هالید اسرام

بالاست الکترونیکی 70 وات اسرام


سفارش آنلاین با تلگرام
بالاست الکترونیکی 70 وات متال هالید اسرام

بالاست الکترونیکی 70 وات متال هالید اسرام

POWERTRONIC

Made in china

انواع بالاست های موجود:

بالاست الکترونیکی فلوئورسنت استاندارد 18*2
بالاست الکترونیکی 18*2 فلوئورسنت economic
بالاست الکترونیکی 36*2 فلوئورسنت استاندارد
بالاست الکترونیکی 36*2 فلوئورسنت economic
بالاست الکترونیکی 20 وات متال هالید
بالاست الکترونیکی 35 وات متال هالید
بالاست الکترونیکی 70 وات متال هالید
بالاست الکترونیکی 150 وات متال هالید
ایگناتور سه سیم 70 تا 400 وات سدیم و 35 تا 400 وات متال(ABS)
ایگناتور دو سیم 70 تا 400 وات سدیم و 35 تا 400 وات متال
بالاست الکترونیکی 36*1 نور

سفارش آنلاین با تلگرام

1343
17 تیر 1396 - 14:18 18 دی 1398 - 10:24
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید