کنترل فاز TELE

کنترل فاز TELE
کنترل فاز TELE

تشخیص کاهش ولتاژ و نمایشگر مربوطه
تشخیص افزایش ولتاژ و نمایشگر مربوطه
زمان تاخیر در قطع قابل انتخاب1الی 15 ثانیه
زمان تاخیر در وصل 10 ثانیه
دارای 5 نمایشگر LED جهت سیگنالها و خطا های مختلف
مجهز به فیوز داخلی در مسیر کنتاکت 15
تلفات داخلی کمتر از 1.5 وات
جریان کنتاکت حداکثر 10 آمپر
رله خروجی یک کنتاکت دو طرفه SPDT
حساسیت عدم تقارن : 3% الی 30%

5
27 تیر 1395 - 12:41