تایمر دو زمانه مولتیET2-41 _ anly

"TWIN TIMER تایمر دو زمانه مولتی رنج-مولتی ولت کتابی"
تایمر دو زمانه مولتیET2-41     _    anly

"ET2-41
TWIN TIMER
تایمر دو زمانه مولتی رنج-مولتی ولت کتابی
ولتاژ تغذیه :AC/DC V24~240
2C/1A1C دارای4 کنتاکت فرمان
1s/3S/10s/30s/100s/300s/30m/300m30h/300h
"

106
20 تیر 1394 - 11:19
6.jpg