سوکت رله MY4

سوکت رله MY4
سوکت رله MY4

نام تجاری OMRON
آمپر AC 5
مورد رله سوکت
طول (در.) 2.99
نصب و راه اندازی DIN ریلی
تعداد پین 11

7
24 تیر 1395 - 11:35 24 تیر 1395 - 11:35