پل دیود تکفاز VHF36-16IO5

پل دیود تکفاز VHF36-16IO5
پل دیود تکفاز VHF36-16IO5

ویژگی ها / مزایای
بسته بندی با سرامیک
ایزوله سازی تا 3600 ولت

کاربرد

برق باتری DC
عرضه درست برای موتورDC

ولتاژ 800-1600V
جریان
40A

3
23 تیر 1395 - 9:52