پل دیود

پل دیود Bridge Diode
پل دیود

تک فاز-سه فاز،ولتاژ: 100V ~ 1600V

 

3
23 تیر 1395 - 9:39