سنسور مجاورتی استوانه ای E2B

سنسور مجاورتی استوانه ای E2B


سنسور مجاورتی استوانه ای E2B

ویژگی ها :

سایز M8
فاصله سنجش تک دوبل
نوع محافظ دار Unمحافظ دار محافظ دار بدون محافظ
Model E2B-S08[]S01 E2B-S08[]N02 E2B-S08[]S02 E2B-S08[]N04
فاصله سنجش 1.5 mm ± 10% 2 mm ± 10% 2 mm ± 10% 4 mm ± 10%
تنظیم فاصله 0 to 1.2 mm 0 to 1.6 mm 0 to 1.6 mm 0 to 3.2 mm
Differential travel 10% max. of فاصله سنجش
Detectable object فلز آهنی
شی قابل سنجش استاندارد
(mild steel ST37) 8 × 8 × 1 mm 8 × 8 × 1 mm 8 × 8 × 1 mm 12 × 12 × 1 mm
فرکانس پاسخ * 1 2,000 Hz 1,000 Hz 1,500 Hz 1,000 Hz
ولتاژ منبع تغذیه 10 to 30 VDC.
مصرف کنونی 10 mA max.
نوع خروجی -B models: PNP open collector
-C models: NPN open collector
سایز M12
فاصله سنجش تک دوبل
نوع محافظ دار بدون محافظ محافظ دار بدون محافظ
مدل E2B-M12[]S02 E2B-M12[]N05 E2B-M12[]S04 E2B-M12[]N08
فاصله سنجش 2 mm ± 10% 5 mm ± 10% 4 mm ± 10% 8 mm ± 10%
تنظیم فاصله 0 to 1.6 mm 0 to 4 mm 0 to 3.2 mm 0 to 6.4 mm
شی قابل تشخیص Ferrous metal (The فاصله سنجش decreases with non-ferrous metal.)
12 × 12 × 1 mm 15 × 15 × 1 mm 12 × 12 × 1 mm 24 × 24 × 1 mm
فرکانس پاسخ * 1 1,500 Hz 800 Hz 1,000 Hz 800 Hz
ولتاژمنبع تغذیه 10 to 30 VDC. (including 10% ripple (p-p))
مصرف کنونی 10 mA max.
نوع خروجی -B models: PNP open collector
-C models: NPN open collector
سایز M18
فاصله سنجش تک دوبل
نوع محافظ دار بدون محافظ محافظ دار بدون محافظ
مدل E2B-M18[]S05 E2B-M18[]N10 E2B-M18[]S08 E2B-M18[]N16
فاصله سنجش 5 mm ± 10% 10 mm ± 10% 8 mm ± 10% 16 mm ± 10%
تنظیم فاصله 0 to 4 mm 0 to 8 mm 0 to 6.4 mm 0 to 12.8 mm
شی قابل تشخیص فلز آهنی
شی سنجش استاندارد
(mild steel ST37) 18 × 18 × 1 mm 30 × 30 × 1 mm 24 × 24 × 1 mm 48 × 48 × 1 mm
600 Hz 400 Hz 500 Hz 400 Hz
ولتاژمنبع تغذیه 10 to 30 VDC.
مصرف کنونی 10 mA max.
نوع خروجی -B models: PNP open collector
-C models: NPN open collector
سایز M30
فاصله سنجش تک دوبل
نوع محافظ دار بدون محافظ محافظ دار بدون محافظ
مدل E2B-M30[]S10 E2B-M30[]N20 E2B-M30[]S15 E2B-M30[]N30
فاصله سنجش 10 mm ± 10% 20 mm ± 10% 15 mm ± 10% 30 mm ± 10%
تنظیم فاصله 0 to 8 mm 0 to 16 mm 0 to 11.25 mm 0 to 22.5 mm
شی قابل تشخیص فلز
شی سنجش استاندارد
(mild steel ST37) 30 × 30 × 1 mm 60 × 60 × 1 mm 45 × 45 × 1 mm 90 × 90 × 1 mm
فرکانس پاسخ * 1 400 Hz 100 Hz 250 Hz 100 Hz
ولتاژ منبع تغذیه 10 to 30 VDC.
مصرف کنونی 10 mA max.
نوع خروجی -B مدلs: PNP open collector
-C مدلs: NPN open collector


791
22 تیر 1395 - 13:51
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - سنسور مجاورتی استوانه ای E2B