مبدل سیگنال

مبدل سیگنال جی ای سی gic
مبدل سیگنال

انتخاب 16 تنظیمات آنالوگ ورودی و خروجی
انتخاب پیکربندی ورودی / خروجی از طریق ترکیب سوئیچ DIP
فرکانس پاسخ بالا کمتر از 100 میلی ثانیه
فراهم کردن 3 راه ایزوله گالوانیزه تا 3.75kv

11
31 فروردین 1395 - 11:46