کنترل دما PID سری PR69

کنترل دما PID سری PR69 جی ای سی gic
کنترل دما PID سری PR69

ورودی یونیورسال
قابلیت تنظیم ترکیب خروجی
تنظیم: گروه، انحراف، شکست سنسور و آلارم حلقه استراحت
اقدام به کنترل تکی و جفتی PID با 5 حالت کنترل
سوکت ارتباطی RS485
IP 20 (برای پایانه ها و ضمیمه ها) IP 40 ( تنها برای پنل جلو )

13
31 فروردین 1395 - 11:24