لوکس متر YK-10LX _ lutron

"YK-10LX لوکس متر"
لوکس متر   YK-10LX    _   lutron

"YK-10LX
لوکس متر
:قابلیت اندازه گیری
0-2000 LUX, 20,000 LUX
سنسور مجزا
دارای دو فیلتر حرفه ای
امکان تنظیم توسط کاربر
صفحه نمایشگر بزرگ
همراه با کیف حمل"

110
24 تیر 1394 - 13:38 31 تیر 1394 - 14:12
63.jpg