ترازوی الکترونیکی GM-600P _ lutron

"GM-600P ترازوی الکترونیکی"
ترازوی الکترونیکی  GM-600P   _   lutron

"GM-600P
ترازوی الکترونیکی
قابلیت اندازه گیری:0.2 g, g/oZ ×600g
دقت بالا 0.02گرم
امکان تنظیم توسط کاربر
1.5 VDC×6 با آدابتور 9 V:تغذیه
ابعاد کفه:mm120×120
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS232 و نرم افزار مربوطه"

87
24 تیر 1394 - 11:29
29.jpg