تستر میدان مغناطیسی EMF-819 _ lutron

"EMF-819 تستر میدان مغناطیسی"


سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ
تستر میدان مغناطیسی EMF-819 _ lutron

"EMF-819
تستر میدان مغناطیسی
:قابلیت اندازه گیری
0 ~ 199.99 V/m, 0 ~ 99.999 W/m2
0 ~ 9.9999 mW/cm2
فرکانس بالا: 100 KHz ~ 3GHz
همراه با کیف حمل"

پیوست ها - تستر میدان مغناطیسی EMF-819...
15.JPG


سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ

995
24 تیر 1394 - 10:46 31 تیر 1394 - 14:43
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - تستر میدان مغناطیسی EMF-819 _...