لوکس متر با پراب سرخود LM-81LX _ lutron

"LM-81LX لوکس متر با پراب سرخود"
لوکس متر با پراب سرخود  LM-81LX   _   lutron

"LM-81LX
لوکس متر با پراب سرخود
:قابلیت اندازه گیری
0-2000 LUX , 20,000 LUX
واحدهای انازه گیری: LUX, Ft-Cd
دارای حافظه و مینیمم – ماکزیمم
امکان تنظیم توسط کاربر
ابعاد کوچک
همراه با کیف حمل"

76
24 تیر 1394 - 11:47 31 تیر 1394 - 14:34
35.jpg