صدا سنج, مدل TES-1351b ، ساخت کمپانی TESتایوان

صداسنج, صوت سنج, شدت سنج صوت, دسیبل سنج, دسیبل مت
28
1 شهریور 1395 - 9:40 1 شهریور 1395 - 12:03