نیروسنج دیجیتال FG-6020SD _ lutron

"نیروسنج دیجیتال دارای کارت حافظه FORCE GAUGE,20 kg Model : FG-6020SD"
نیروسنج دیجیتال    FG-6020SD    _    lutron

"نیروسنج دیجیتال دارای کارت حافظه

FORCE GAUGE,20 kg
Model : FG-6020SD
قابلیت اندازه گیری به دو روش سریع و آهسته
قابلیت اندازه گیری : 0 ̴20kg kg/Lb/Newton
سرعت نمونه برداری : 20 ms
قابلیت اتصال به pc توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه
(SD CARD 1 ̴16 G)"

87
24 تیر 1394 - 11:10 31 تیر 1394 - 14:39
23.jpg