products

ترازوی دیجیتال

ترازوی دیجیتال

ترازوی دیجیتال چیست؟ 

ترازوی دیجیتال دستگاهی است برای اندازه گیری وزن افراد یا اجسام که اعداد و ارقام را به صورت دیجیتالی نشان می دهد و دارای سنسور حساسی می باشد، همچنین متشکل است از مدارهای و برد های الکتریکی می باشد. ترازوی دیجیتال در اندازه های مختلف و برای موارد متعددی کاربرد دارد. این ترازوها درصد خطای کمتری دارند به همین جهت برای اندازه گیری های دقیق از آن استفاده می شود. همچنین در ترازوی دیجیتال امکان ذخیره اعداد و ارقام وجود دارد که همین موضوع باعث شده جایگاه ویژه ای داشته باشد و داشتن بارکد خوان در آنها موجب تسریع در کارها می شود.  

انواع ترازوی دیجیتال 

ترازوی دیجیتال جزء زیر مجموعه های تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق است  که دارای انواع و مدل های مختلفی می باشد. این مدل ها شامل  ترازوی آنالیتیکال دیجیتال،  ترازوی دیجیتال رومیزی،  ترازوی الکترونیکی می باشد.