نیروسنج FG-5100 _ lutron

"نیروسنج FORCE GAUGE,100kg Model : FG-5100"
نیروسنج    FG-5100    _    lutron

"نیروسنج

FORCE GAUGE,100kg
Model : FG-5100
قابلیت اندازه گیری در دو وضعیت فشار و کشش
قابلیت اندازه گیری : 0 ̴100kg
دقت اندازه گیری بالا
واحد های اندازه گیری : kg/LB/Newton
دارای سنسور مجزا
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232
و USB و نرم افزار مربوطه
نگه دارنده ماکزیمم
همراه با کیف حمل"

107
24 تیر 1394 - 11:04 31 تیر 1394 - 14:41
21.jpg