آمپرمتر عقربه ای2608 _ KYORITSU

"AC ANALOGUE CLAMP METER Model: 2608A کلمپ آمپرمتر عقربه ای300A AC"
آمپرمتر عقربه ای2608    _    KYORITSU

"AC ANALOGUE CLAMP METER
Model: 2608A
کلمپ آمپرمتر عقربه ای300A AC
:قابلیت اندازه گیری
Aجریان:0 ~ 300 AC
Vولتاژ: 0 ~ 600 AC/60V DC
مقاومت الکتریکی: 0 ~ 10KΩ
-20 ~ +150 C:دما
:دیگر قابلیت ها
تست اتصال کوتاه - بیزر
193(L)x78(W)x39(D)mm:ابعاد
Condtinuity Size:Ø33mm
"

105
22 تیر 1394 - 12:11
16.jpg