مولتی متر دیجیتال1009 _ KYORITSU

"DIGITAL MULTIMETER Model: 1009 مولتی متر دیجیتال"
مولتی متر دیجیتال1009    _   KYORITSU

"DIGITAL MULTIMETER
Model: 1009
مولتی متر دیجیتال
:قابلیت اندازه گیری
Aجریان:0 ~ 10 AC/DC
Vولتاژ: 0 ~ 600 AC/ DC
مقاومت الکتریکی: 0 ~ 40MΩ
µFتست خازن: 0 ~ 100
اتصال کوتاه – فرکانس- بیزر-تست دیود
دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – کیس ضربه گیر
155(L)x75(W)x33(D)mm:ابعاد
"

102
22 تیر 1394 - 12:19 31 تیر 1394 - 16:27
18.jpg