آمپرمتر عقربه ای 3128 _ hioki

"CLAMP ON HiTESTER کلمپ آمپرمتر عقربه ای"
آمپرمتر عقربه ای 3128  _  hioki

"CLAMP ON HiTESTER
کلمپ آمپرمتر عقربه ای

قابلیت اندازه گیری:
جریان AC : 300A
ولتاژ AC : 750V
ولتاژ DC : 75V
مقاومت الکتریکی : 100KΩ
"

151
21 تیر 1394 - 12:06 31 تیر 1394 - 17:09
2.jpg