"میلی آمپرمتر دیجیتال3283 " _ hioki

"CLAMP ON LEAK HiTESTER کلمپ آمپرمتر دیجیتال فرکانس متر TrueRMS"

"CLAMP ON LEAK HiTESTER
کلمپ آمپرمتر دیجیتال
فرکانس متر
TrueRMS

:قابلیت اندازه گیری
جریان AC : 200A
"

106
21 تیر 1394 - 12:23 31 تیر 1394 - 17:08
6.jpg