کنترلر حرارتSUNWARD-SUN35-TC

ارائه کنترلرهای حرارت و رطوبت
کنترلر حرارتSUNWARD-SUN35-TC

کنترلر حرارت 50- تا 1250 درجه سانتیگراد ( ترموکوپل K ) با دو خروجی رله. دارای گواهی استاندارد CE از مرجع اروپایی و گواهی تولید فن آورانه از وزارت علوم

281
14 بهمن 1393 - 9:42 14 بهمن 1393 - 9:53