ترانس جریانZIEGLER،CT زیگلر،PT وگو،ترانسفورماتور اندازه گیری WAGO

راد الکتریک توزیع‏کننده محصولات شرکت ZIEGLER آلمان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع ترانس جریان اعلام می‎دارد.


ترانس جریانZIEGLER،CT زیگلر،PT وگو،ترانسفورماتور اندازه گیری WAGO

راد الکتریک توزیع‏کننده محصولات شرکت ZIEGLER آلمان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع ترانس جریان اعلام می‎دارد.

ترانس جریان‎های مارک زیگلر آلمان در مدل‎های :
1. ترانس جریان 10 به 5 آمپر، توان 10 ولت آمپر و کلاس 1 تیپ ZIS 6.WPB مارک زیگلر آلمان.
2. ترانس جریان 15 به 5 آمپر، توان 10 ولت آمپر و کلاس 1 تیپ ZIS 6.WPB مارک ZIEGLER GERMANY.
3. ترانس جریان 20 به 5 آمپر، توان 10 ولت آمپر و کلاس 1 تیپ ZIS 6.WPB مارک زیگلر آلمان.
4. ترانس جریان 25 به 5 آمپر، توان 10 ولت آمپر و کلاس 1 تیپ ZIS 6.WPB مارک ZIEGLER GERMANY.
5. ترانس جریان 30 به 5 آمپر، توان 1 ولت آمپر و کلاس 1 تیپ ZIS 5.14D مارک زیگلر آلمان.
6. ترانس جریان 50 به 5 آمپر، توان 1 ولت آمپر و کلاس 1 تیپ ZIS 4.21B مارک ZIEGLER GERMANY.
7. ترانس جریان 75 به 5 آمپر، توان 5/1 ولت آمپر و کلاس 1 تیپ ZIS 4.21B مارک زیگلر آلمان.
8. ترانس جریان 100 به 5 آمپر، توان 5/1 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 4.21B مارک ZIEGLER GERMANY.
9. ترانس جریان 150 به 5 آمپر، توان 75/3 ولت آمپر و کلاس 1 تیپ ZIS 4.21B مارک زیگلر آلمان.
10. ترانس جریان 200 به 5 آمپر، توان 5 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 6.30B مارک ZIEGLER GERMANY.
11. ترانس جریان 250 به 5 آمپر، توان 5 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 6.30B مارک زیگلر آلمان.
12. ترانس جریان 300 به 5 آمپر، توان 5/7 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 6.30B مارک ZIEGLER GERMANY.
13. ترانس جریان 4100 به 5 آمپر، توان 5/7 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 6.30B مارک زیگلر آلمان.
14. ترانس جریان 500 به 5 آمپر، توان 5 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 6.40B مارک ZIEGLER GERMANY.
15. ترانس جریان 600 به 5 آمپر، توان 5/7 ولت آمپر و کلاس 2/0 تیپ ZIS 6.40B مارک زیگلر آلمان.
16. ترانس جریان 750 به 5 آمپر، توان 15 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 8.50C مارک ZIEGLER GERMANY.
17. ترانس جریان 800 به 5 آمپر، توان 10 ولت آمپر و کلاس 2/0 تیپ ZIS 6.40B مارک زیگلر آلمان.
18. ترانس جریان 1000 به 5 آمپر، توان 20 ولت آمپر و کلاس 2/0 تیپ ZIS 8.50C مارک ZIEGLER GERMANY.
19. ترانس جریان 1200 به 5 آمپر، توان 20 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 7.50C مارک زیگلر آلمان.
20. ترانس جریان 1250 به 5 آمپر، توان 20 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 7.50C مارک ZIEGLER GERMANY.
21. ترانس جریان 1500 به 5 آمپر، توان 20 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 7.50C مارک زیگلر آلمان.
22. ترانس جریان 1600 به 5 آمپر، توان 20 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 7.50C مارک ZIEGLER GERMANY.
23. ترانس جریان 2000 به 5 آمپر، توان 20 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 7.50C مارک زیگلر آلمان.
24. ترانس جریان 2500 به 5 آمپر، توان 30 ولت آمپر و کلاس 2/0 تیپ ZIS 7.50C مارک ZIEGLER GERMANY.
25. ترانس جریان 3000 به 5 آمپر، توان 30 ولت آمپر و کلاس 2/0 تیپ ZIS 7.50C مارک زیگلر آلمان.

 

ترانسدیوسر هال افکت, ترانس دیوسر هال افکت, ترانسدیوسر جریان, ترانسدیوسر ولتاژ, ترانسدیوسر فرکانس, ترانسدیوسر وات, ترانسدیوسر وار, ترانسدیوسر کسینوس, سنسور هال افکت جریان, تغذیه سنسور هال افکت جریان, ترانسمیتر, ترنسدیوسر مولتی رنج, ترنسدیوسر دما, ترنسدیوسر ایزوله, ترنسدیوسر وات, ترنسدیوسر وار, ترنسدیوسر کسینوس, ترانس جریان, شنت, ایزولاتور, ایزولاتر, ایزلاتور, ایزلاتر, مقاومت شنت,


2053
25 مرداد 1395 - 17:04 2 مهر 1396 - 11:37
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - ترانس جریانZIEGLER،CT زیگلر،PT وگو...