مقاومت آرکول،مقاومت اهمی ARCOL ،سلف اهمیت،سلف اهمی OHMIT

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک نماینده انحصاری محصولات شرکت‎ ARCOL انگلیس در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع سلف و مقاومت اهمی در زمینه‎های زیر اعلام می‎دارد


سفارش با واتساپ
مقاومت آرکول،مقاومت اهمی ARCOL ،سلف اهمیت،سلف اهمی OHMIT

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک نماینده انحصاری محصولات شرکت‎ ARCOL انگلیس در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع سلف و مقاومت اهمی در زمینه‎های زیر اعلام می‎دارد:

• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 20 اهم، 80 وات، 2 آمپر.
• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 50 اهم، 110 وات، 5/1 آمپر.
• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 100 اهم، 300 وات، 73/1 آمپر.
• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 500 اهم، 300 وات، 77/0 آمپر.
• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 1000 اهم، 300 وات، 55/0 آمپر.
• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 1000 اهم، 450 وات، 67/0 آمپر.
• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 5 اهم، 750 وات، 24/12 آمپر.
• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 10 اهم، 750 وات، 66/8 آمپر.
• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 50 اهم، 750 وات، 87/3 آمپر.
• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 100 اهم، 750 وات، 73/2 آمپر.
• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 500 اهم، 750 وات، 23/1 آمپر.
• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 1000 اهم، 750 وات، 86/0 آمپر.
• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 1500 اهم، 750 وات، 7/0 آمپر.
• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 2000 اهم، 750 وات، 61/0 آمپر.
• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 10 اهم، 1500 وات، 24/12 آمپر.
• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 100 اهم، 1500 وات، 87/3 آمپر.
• مقاومت متغیر آزمایشگاهی 1000 اهم، 1500 وات، 23/1 آمپر.

مقاومت. مقاومت هیت سینک دار. مقاومت هیت سینگ دار. مقاومت هید سینک دار. مقاومت هید سینگ دار. مقاومت سیمی. مقاومت آزمایشگاهی. مقاومت متغیر. جعبه مقاومت. مقاومت راه انداز موتور. مقاومت ترمز موتور. مقاومت طلایی. مقاومت آب خنک. مقاومت الکتریکی. مقاومت ترمز دینام. تست مقاومتی. مقاومت شارژ. مقاومت دشارژ. مقاومت ثابت. بار اهمی. مقاومت متغیر. مقاومت اتصال به زمین. مقاومت اینورتر. مقاومت ترمز. مقاومت کربنی. مقاومت الکتریکی صنعتی. مقاومت بار ظاهری. مقاومت بار آزمایشی. مقاومت سرامیکی شرکت آرکول انگلیس.

مقاومت آرکول ، مقاومت اهمی ARCOL ، سلف اهمیت ، سلف اهمی OHMIT ، مقاومت سیمی HVR ، مقاومت کربنی اچ وی آر ، مقاومت هیت سینک دار YESO، مقاومت آب خنک یسو ، مقاومت متغیر آرکول ، خط کش اهمی ARCOL ، خط کش دیجیتال اهمیت ، جعبه مقاومت OHMIT، جعبه سلفHVR ، مقاومت آزمایشگاهی اچ وی آر ، مقاومت طلائیYESO ، مقاومت صنعتی یسو ، سلف صنعتی آرکول ، مقاومت متغیر ARCOL ، مقاومت صنعتی سرامیکی ثابت OHMIT ، مقاومت صنعتی سرامیکی متغیر اهمیت

سفارش با واتساپ

2469
18 مرداد 1395 - 17:36 2 مهر 1396 - 11:50
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - مقاومت آرکول،مقاومت اهمی ARCOL ،سل...