products

انکودر

انکودر

انکودر چیست؟

 

یک دستگاه الکترومکانیکی است و از محصولات اتوماسیون صنعتی می باشد که حرکت یک جسم را به کد های دیجیتالی یا آنالوگ تبدیل می کند که توسط دیکودر می توان از آن استفاده کرد. انکودر ها از نظر ساختار به دو دسته خطی یا چرخشی، از نظر عملکرد به سه دسته نوری، مغناطیسی و خازنی و از نظر خروجی سیگنال به دو نوع مطلق و افزایشی تقسیم می شوند.

کاربرد انکودر

 

کاربرد انکودر در رابطه با اندازه گیری سرعت، اندازه گیری موقعیت و در رابطه با چرخش شفت می باشد. از انواع آن می توان به این موارد اشاره کرد: انکودر چرخدار، انکودر افزایشی، انکودر پالسی، انکودر شفت جامد

z