اینکودرE50S8-100-3-T-24

E50S8-100-3-T-24
اینکودرE50S8-100-3-T-24

ویژگی ها :

منبع تغذیه 12 - 24 VDC
خروجی
Totem Pole, NPN, PNP
اندازه شفت 8mm
رزولشن
100
حداکثر گردش 5000rpm

10
21 تیر 1395 - 13:54