اینکودر چرخدارenc-1-2-t-24

enc-1-2-t-24
اینکودر چرخدارenc-1-2-t-24

ویژگی ها :

منبع تغذیه 12 - 24 VDC
فاز خروجی
A,B
حداقل اندازه گیری
1 mm
گردش مجاز Max. 5000 rpm
اندازه چرخ 250 mm

14
21 تیر 1395 - 12:27