اینکودرE50S8-360-3-T-24

E50S8-360-3-T-24
اینکودرE50S8-360-3-T-24

ویژگی ها :

منبع تغذیه 12 - 24 VDC
خروجی
Totem Pole, NPN, PNP
اندازه شفت 8mm
رزولشن
360
حداکثر گردش 5000rpm

11
21 تیر 1395 - 12:35