انکودر افزایشی E6A2-C

انکودر encoder


انکودر افزایشی E6A2-C

ویژگی ها :

مدل E6A2-CWZ3E E6A2-CWZ3C E6A2-CWZ5C
ولتاژ منبع تغذیه 5 VDC -5% to 12 V 12 VDC to 24 VDC
جریان مصرفی * 1 50 mA max. 30 mA max.
رزولشن 100, 200, 360, 500
فاز خروجی Phases A, B, and Z
پیکربندی خروجی ولتاژ خروجی
NPN open-collector output
ظرفیت خروجی مقاومت خروجی: 2کیلو اهم
جریان خروجی: 20 mA max.
ولتاژ باقی مانده: 0.4 V max.
(جریان خروجی: 20 mA max.) ولتاژ اعمال شده: 30 VDC max.
جریان: 30 mA max.
ولتاژ باقی مانده: 0.4 V max.
(جریان 30درحال mA)
حداکثر پاسخ
فرکانس*2 30 kHz
مدل E6A2-CW3E E6A2-CW3C E6A2-CW5C
ولتاژ منبع تغذیه 5 VDC -5% to 12 V +10%,
ripple (p-p): 5% max. 12 VDC -10% to 24 VDC +15%,
ripple (p-p): 5% max.
جریان مصرفی * 1 30 mA max. 20 mA max.
رزولشن 100, 200, 360, 500
فاز خروجی Phases A and B
پیکربندی خروجی ولتاژ خروجی
NPN open-collector output
ظرفیت خروجی مقاومت خروجی: 2کیلو اهم
جریان خروجی: 20 mA max.
ولتاژ باقی مانده: 0.4 V max.
(جریان خروجی: 20 mA max.) ولتاژ اعمال شده: 30 VDC max.
ولتاژ باقی مانده: 0.4 V max.
حداکثر پاسخ
فرکانس *2 30 kHz
مدل E6A2-CS3E E6A2-CS3C E6A2-CS5C
ولتاژ منبع تغذیه 5 VDC -5% to 12 V +10%,
ripple (p-p): 5% max. 12 VDC -10% to 24 VDC +15%,
ripple (p-p): 5% max.
جریان مصرفی * 1 30 mA max. 20 mA max.
رزولشن 10, 20, 60, 100, 200, 300, 360, 500
فاز خروجی Phase A
پیکربندی خروجی ولتاژ خروجی
NPN open-collector output
ظرفیت خروجی مقاومت خروجی: 2کیلو اهم
جریان خروجی: 20 mA max.
ولتاژ باقی مانده: 0.4 V max.
(جریان خروجی: 20 mA max.) ولتاژ اعمال شده: 30 VDC max.

ولتاژ باقی مانده: 0.4 V max.
حداکثر پاسخ
فرکانس *2 30 kHz


171
21 تیر 1395 - 12:24
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - انکودر افزایشی E6A2-C