رله حرارتی (بیمتال) _ HYUNDAI

"رله حرارتی (بیمتال) -12-0 تا800 آمپر"
رله حرارتی (بیمتال)  _  HYUNDAI

"رله حرارتی (بیمتال)
-12-0 تا800 آمپر
-سه حالت
(H) دستی
(A)اتوماتیک
(TEST)تست
"

100
21 تیر 1394 - 15:57
4.jpg