بهبود تقسیم توان در ریزشبکه جزیره ای با کنترل غیرمتمرکز

اشتراک گذاری مناسب توان های اکتیو و راکتیو در ریزشبکه به منظور بهبود عملکرد پایداری
قیمت: 80,000 تومان

سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ
بهبود تقسیم توان در ریزشبکه جزیره ای با کنترل غیرمتمرکز

عنوان مقاله:

Power Sharing Improvement in Standalone Microgrids with Decentralized Control Strategy

مقاله سال ۲۰۱۴

نوع ژورنال: Taylor & Francis/ Electric Power Components and Systems

تقسیم توان یا به اشتراک گذاری توان واحدهای تولید پراکنده در ریزشبکه نیازمند استفاده از روش های مناسب کنترلی است. تقسیم توان مناسب باعث بهبود عملکرد ریزشبکه و قدرت مانور آن در زمان خطا میشود. به عنوان مثال، در یک ریزشبکه هیبریدی اگر مقدار زیادی از ظرفیت باتری به عنوان ذخیره چرخان درنظر گرفته شود و فشار کمتری روی باتری باشد، در لحظات خطا با توجه به سرعت دینامیکی سریع باتری، سیستم دارای حد پایداری بیشتری است تا زمانی که باتری با بیش از نیمی از ظرفیت خود در مدار است. تقسیم توان مناسب عملکرد ریزشبکه را در شرایط جزیره ای تضمین میکند.

این پروژه در سمیولینک متلب شبیه سازی شده و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد.

سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ

710
30 خرداد 1396 - 12:08 10 مهر 1396 - 17:19
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - بهبود تقسیم توان در ریزشبکه جزیره ...