تایمر سوکتی

تایمر سوکتی
تایمر سوکتی

تایمر سوکتی 11 پایه
چند عملیاتی و تأخیر در قطع
مواتی تایم صفر ثانیه تا 3 دقیقه
تغذیه 240-24 ولت AC/DC
دو کنتاکت
عملیات: E، A، nWa، nWu، nWuWa

5
24 تیر 1395 - 14:16