پل دیود VUO82-16NO7

پل دیود VUO82-16NO7
پل دیود VUO82-16NO7

ویژگی ها / مزایای
بسته بندی با سرامیک
کاهش وزن
دمای بهبود و چرخه قدرت
تراشه های پسیو مسطح
جریان نشتی بسیار پایین

کاربرد
لوازم برای تجهیزات قدرتDC
یکسو کننده ها ورودی برای اینورتر PWM
برق باتری DC
عرضه درست برای موتورDC

ولتاژ 1600V
جریان
82A

4
23 تیر 1395 - 9:51