products

پل دیود

پل دیود

پل دیود چیست؟

پل دیود دارای 4 سر می باشد که دو سر آن متعلق به ورودی ac و دو سر دیگر آن مربوط به خروجی پل می باشد. همچنین نقش آن جابجایی جریان مثبت و منفی می باشد. در واقع هنگامی که جریان مثبت است آن را از نقطه a به d  و جریان منفی را از نقطه d به c تبدیل می نماید.

انواع پل دیود

پل دیود ها در انواع مختلفی عرضه می گردند مثل پل دیود تک فاز و می توان گفت این محصول جز قطعات و تجهیزات الکترونیکی به شمار می رود. 

z