تست لنت ترمز

نرم افزار تست لنت ترمز مطابق با استاندارد
تست لنت ترمز

این نرم افزار بر روی کامپیوتر نصب شده و با Device های نصب شده بر روی دستگاه تست لنت ترمز ارتباط برقرار میکند. و با توجه به شماره استاندارد خواسته شده عملیات تست لنت ترمز را انجام میدهد.

استاندارد های قابل تست توسط نرم افزار عبارتند از :

استاندارد 586 : آزمون مبنای اول (First Bestline) ، آزمون حرارتی (Fade) ، آزمون مبنای دوم 

استاندارد 661 : آزمون مبنای اول (First Bestline) ، آزمون حرارتی اول (First Fade) ، آزمون بازیابی اول (First Recovery) ، آزمون سایش ، آزمون حرارتی دوم ، آزمون بازیابی دوم ، آزمون مبنای دوم

آزمون رطوبت 

در پایان آزمون ها ، نتایج آن به صورت جدول و نمودار قابل پرینت خواهد بود.

عملیات کالیبراسیون Device ها توسط نرم افزار قابل اجرا میباشد.

 

 

430
22 فروردین 1394 - 13:47 28 فروردین 1394 - 1:59