رله روبردی

Relay رله روبردی


سفارش با واتساپ
رله روبردی

ELAY، PLUG IN، 2CO، 120VAC
محصول: SCHNEIDER - Zelio رم سری
ولتاژ سیم پیچ: 120VAC
تماس با کنونی: 10A
تماس با ولتاژ VAC: 250V
تماس با ولتاژ VDC: 250V

سفارش با واتساپ

649
24 تیر 1395 - 11:29
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید