127 3518 گزارش تخلف

دستگاه تست صاعقه گیر

تستر اجزای اصلی سیستم صاعقه گیر


سفارش آنلاین با تلگرام
دستگاه تست صاعقه گیر

هر سیستم حفاظت در مقابل صاعقه می بایستی پس از اصابت صاعقه و یا به صورت دوره ای مورد بازبینی و تست قرار بگیرد ( در این خصوص می توان به صفحه 72 استاندارد BS6651،  صفحه 29 استاندارد NFP 780 ، صفحه 37 و 38 استانداردNFC17-102 ،- صفحه 35 استاندارد IEC 1024 مراجعه نمود).

تست اجزاء اصلی سیستم ، رعایت دستورالعملها و توصیه های استاندارد در خصوص نگهداری و بازبینی آن به بهره برداری صحیح و اصولی از صاعقه گیر نصب شده یاری می رساند.

این تستر وسیله ای است که با استفاده از آن می توان وضعیت مدار داخلی صاعقه گیر الکترونیک خازنی را چک کرده و نیز مدل آن را مشخص نمائیم. با این دستگاه میتوان از صحت عملکرد صاعقه گیر نصب شده اطمینان حاصل کرد.

عملکرد آن به این نحو است که با اعمال کمیت معینی از ولتاژ و اندازه گیریهای داخلی و فعال نمودن قسمتهای الکترونیکی مدل صاعقه گیر را مشخص می نماید.

سفارش آنلاین با تلگرام

786
3 بهمن 1395 - 11:12 15 تیر 1396 - 11:58
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - دستگاه تست صاعقه گیر